PROGRAM PENGAJIAN

DIPLOMA SEPENUH MASA
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL) TREK SISTEM RANGKAIAN

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI DIGITAL) TREK PEMBANGUNAN APLIKASI DAN PERISIAN

SIJIL PERAKUAN PROGRAM DARIPADA MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY (MQA)